W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

Akceptuje ciasteczka
Zadzwoń do nas: +48 32 428 24 40

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC komunikacyjne

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ustawowa Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Regulacja
Odpowiedzialność Cywilna Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych, jest regulowana ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zakres

Ustawowym zakresem odpowiedzialności objęte są szkody na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej powstałe w związku z ruchem i posiadaniem pojazdu mechanicznego, limitowane są sumą gwarancyjną wynoszącą kolejno 5 mln euro i 1 mln euro za szkody wyrządzone na osobie i szkody w mieniu.

 

Istota

Istotą ubezpieczenia OC p.p.m. jest opłacanie składek ubezpieczycielowi (gwarantowi), który udziela posiadaczowi pojazdu gwarancji wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, za szkody powstałe tym pojazdem i w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie zawierane jest na okres roczny, a w określonych ustawą  przypadkach okres ten może być krótszy.

 

Regres
Ustawa wskazuje przypadki w których ubezpieczycielowi przysługuje prawo zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania np. gdy kierujący wyrządził szkodę po spożyciu alkohol,  wszedł w posiadanie pojazdu w sposób nielegalny, zbiegł z miejsca zdarzenia. Ma to wpłynąć na rozważne korzystanie z pojazdu.

 

Kary za brak OC
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przewiduje nieuchronne kary finansowe za brak polisy OC p.p.m, których wysokość jest zależna od rodzaju pojazdu, okresu pozostawienia samochodu bez ochrony ubezpieczeniowej, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli. Opłata karna jest tak wysoka, że z ekonomicznego punktu widzenia nie warto omijać obowiązku płatności składki a dodatkowo narażać się na pokrycie odszkodowania z własnej kieszeni. W 2018 roku posiadaczowi osobowego pojazdu mechanicznego, pozostającego bez ochrony trwającej powyżej 14 dni grozi opłata karna w wysokości 4 200zł

 

 

Sprawdź polisę OC przed zakupem

Z analizy Ubezpieczeniowego Funduszy Gwarancyjnego wynika, że nawet do 10% aut sprzedawanych w komisach, może nie posiadać ważnego ubezpieczenia OC.

Powodem takiej sytuacji, jest bardzo często wypowiadanie umów ubezpieczenia przez właścicieli komisów zaraz po zakupie auta od poprzedniego właściciela. Zgodnie z art. 31 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK nowo nabywca może w każdej chwili, wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Jak donosi portal www.rp.pl, najcześciej pojawiające się scenariusze w takich wypadkach, pokazują iż komisanci, namawiają klientów na kupno pojazdu informując iż pojazd ma jeszcze ważne ubezpieczenie OC od poprzedniego właściciela.

Największym problemem w takiej sytuacji, jest fak iż nowy właściciel pojazdu, nie jest chroniony polisą Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Najlżejszymi konsekwencjami, takiej sytuacji, jest kara nakladana przez UFG, najgorszym jednak możliwym scenariuszem jest spowodowanie szkody takim pojazdem i regres z UFG w celu zapewnienia zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.

Limity Odpowiedzialności z polisy OC

Limity odpowiedzialności z polis komunikacyjnych odpowiedzialności Cywilnej

Maksymalny pułap Odpowiedzialności Cywilnej zakładu ubezpieczeń jest definiowany ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Po nowelizacji ustawy, od 11 czerwca 2012 sumy gwarancyjne zostały podniesione i wynoszą:

  1. w przypadku szkód na osobie - 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

  2. w przypadku szkód w mieniu - 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Stwierdzenie "bez względu na liczbę poszkodowanych" oznacza że nie ma znaczenia, ile osób zgłosi roszczenie z danej szkody, maksymalny limit wypłaconych odszkodowań może wynieść w przepadku szkód na osobie 5.000.000 euro, natomiast w przypadku szkód na mieniu 1.000.000 euro.

Wartość sumy gwarancyjnej jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

W przypadku szkód spowodowanych na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, jednak nie niżej niż sumy określone powyżej.

Warto przeczytać

Limity odpowiedzialności z polis komunikacyjnych odpowiedzialności Cywilnej Maksymalny pułap Odpowiedzialności Cywilnej zakładu ubezpieczeń jest definiowany ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym…
Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zakres najpopularniejszego na naszym rynku, komunikacyjnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych, jest regulowany przez ustawę z…
Pakiety ubezpieczeń Ubezpieczenia Pakietowe, to już nie jest rarytas proponowany tylko na auta prosto z salonu. W naszej ofercie posiadamy oferty ubezpieczeń pakietowych na pojazdy bez względu na okres…
© 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone przez RCU